Doelen GBLT

GBLT heeft de opdracht om belastingen te regelen voor waterschappen en gemeenten. Ook voeren wij voor gemeenten de Wet WOZ uit. De kwaliteit van ons werk staat voor onze opdrachtgevers en onszelf altijd voorop.

GBLT maakt zich sterk voor lokale belastingen

We richten ons daarom op zes doelen:

1. Belastingaanslagen juist, volledig en tijdig, opgelegd en geïnd

GBLT berekent en verstuurt belastingaanslagen. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij dat goed en op tijd doen. En dat iedereen de juiste belastingen betaalt. Dus: niet te veel en niet te weinig.

2. Toonaangevende kwaliteit van klantbeleving

U staat als klant bij ons centraal. Wij willen het voor u makkelijk maken om uw belastingen te regelen. Heeft u met ons contact? Dan willen wij u, als het mogelijk is, in één keer helpen. En we willen dat u het contact als prettig ervaart. Hierover maken we duidelijke afspraken. We houden via een klantonderzoek in de gaten of we die afspraken waarmaken.

3. Informatiepositie van opdrachtgevers realiseren

Wij regelen belastingen voor vijf waterschappen en zeven gemeenten. Dat zijn onze opdrachtgevers. Zij werken voor de samenleving. En ze bepalen de belastingen om dat werk te betalen. We geven hen goede informatie, zodat ze beleid kunnen maken. En zodat ze kunnen bijsturen als dat nodig is.

4. Medewerkers in beweging

Ons werk verandert steeds. We willen medewerkers die mee kunnen veranderen. Zodat we ook in de toekomst ons werk goed kunnen doen.

5. De ontwikkeling van de digitale overheid mede vormgeven

Er kan steeds meer digitaal. Dat biedt veel kansen voor de samenleving. Wij werken mee om de digitale informatie van de overheid zorgvuldig op te zetten en te gebruiken.

6. Daling van maatschappelijke kosten mogelijk maken

Wij zorgen ervoor dat ons werk goedkoper wordt. Daarbij kijken we natuurlijk niet alleen naar onze eigen kosten, maar ook naar de inzet en kosten van anderen.

Om deze doelen te bereiken werken wij aan een sterke organisatie

Wij investeren in:

 • Vakbekwame medewerkers
  Onze medewerkers zijn goed opgeleid voor hun werk.
   
 • Foutloze data
  Wij gebruiken gegevens om belastingen en WOZ-waarden te berekenen. En om deze naar de juiste persoon te sturen. Deze gegevens moeten kloppen. Bij onszelf, maar ook bij anderen.
   
 • Klantgerichte processen
  In veel gevallen bepaalt de wet wat wij moeten doen. Wij verbeteren steeds de manier waarop we ons werk doen. Hierbij richten we ons op wat de klant wil. We vragen daarom om uw mening via ons klantonderzoek.
   
 • Betrouwbare systemen
  Wij werken vooral digitaal. Daarom gebruiken we goede en veilige systemen.
   
 • Gelijkgestemde partners
  Wij kunnen ons werk niet alleen doen. Daarom willen we samenwerken met partners die onze doelen delen.