Corona en de gevolgen voor de WOZ-waarde van niet-woningen

De WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2021 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2020. Op deze datum was er nog geen corona. Hierdoor heeft de coronacrisis in de basis geen effect op de WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2021.

Er zijn uitzonderingen. Als die uitzonderingen plaatsvinden tussen de waardepeildatum en het begin van het belastingjaar, kunnen die wel van invloed zijn op de WOZ-waardering. Bijvoorbeeld door een bestemmingswijziging of bij wijziging van de waarde door een verbetering, uitbreiding of sloop van een object. Dit noemen we een bijzondere omstandigheid. Deze moet dan wel betrekking hebben op de onroerende zaak zelf en niet op de bedrijfsvoering die nu wordt beïnvloed door de coronacrisis.

Correctie bijzondere omstandigheid

In de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat bij welke categorie niet-woningen er sprake is van waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen op de datum 1 januari 2021. GBLT kan hierdoor bij bepaalde categorieën rekening houden met de beperkingen in het gebruik van de onroerende zaak. Of voor de WOZ-waarde van uw onroerende zaak een correctie is toegepast ziet u op uw taxatieverslag. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Loket (inloggen met DigiD of e-Herkenning).

Waarderingskamer

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en adviseert de staatssecretaris van Financiën. De Waarderingskamer heeft het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL) om een advies gevraagd of corona invloed heeft op de WOZ-waarde. Kijk voor meer informatie op de website van de Waarderingskamer.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde van uw bedrijfspand? Dan kunt u dit aangeven bij GBLT

Het aangeven dat u het oneens bent met de WOZ-waarde heet bezwaar maken. U regelt het bezwaar maken gratis en snel via Mijn Loket. Kunt u niet in Mijn Loket? Print het bezwaarformulier niet-woningen uit, vul deze in en stuur naar GBLT.