Wat zijn de gevolgen voor de WOZ-waarde van niet-woningen door Corona?

De WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2022 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2021.

Ook voor 2022 past GBLT de handreiking van de Vereniging van Nederlandse gemeenten toe

In de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat bij welke categorie niet-woningen er sprake is van waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen. GBLT kan hierdoor bij bepaalde categorieën rekening houden met de beperkingen in het gebruik van de onroerende zaak. Wilt u weten of voor de WOZ-waarde van uw onroerende zaak een correctie is toegepast? Dat ziet u op uw taxatieverslag. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Loket. U logt in op Mijn Loket met uw DigiD of met e-Herkenning.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde van uw bedrijfspand? Dan kunt u dit aangeven bij GBLT

Het aangeven dat u het oneens bent met de WOZ-waarde heet bezwaar maken. U regelt het bezwaar maken gratis en snel via Mijn Loket.

Inloggen Mijn Loket

Kunt u niet in Mijn Loket? Print het bezwaarformulier niet-woningen uit, vul deze in en stuur naar GBLT.