Wat betekent kwijtschelding voor betaling van mijn belastingaanslag?

Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op. 

U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

U krijgt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Als u een bedrag moet betalen, moet dit binnen tien dagen na dagtekening van de brief op de rekening van GBLT staan. Voorkom extra kosten en betaal op tijd. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

  • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. U hoeft niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.*
  • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het te betalen bedrag over het resterend aantal maanden van het jaar.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
  • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet het te betalen bedrag binnen tien dagen, na dagtekening van de brief, betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betalingskenmerk is dan al automatisch voor u ingevuld en wordt juist verwerkt.

*Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2019? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u contact met ons op.

U heeft kwijtschelding gekregen

Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag betaald? U krijgt wat u teveel heeft betaald terug.