Betalen in een keer

Ervaar het gemak en betaal uw belastingaanslag via Mijn Loket

Inloggen Mijn Loket

U kunt uw belastingaanslag betalen in één keer via iDEAL in Mijn Loket. U kunt via Mijn Loket ook toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso.

Kunt u de belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Regel het betalen van uw belastingaanslag zelf via uw bank

Zo kunt u zelf in één keer betalen. Voor het betalen in één keer, is het belangrijk dat:

  • u het aanslagbedrag overmaakt op rekeningnummer NL82 DEUT 0319 8046 15 op naam van GBLT.
    Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig; DEUTNL2N.
  • u in de omschrijving het aanslagnummer zet. Deze staat op uw aanslagbiljet.
  • Wilt u zelf een machtiging afgeven voor automatische incasso? Dan heeft u ook het incassant-ID van GBLT nodig. Het Incassant-ID is NL07ZZZ082053570000.

Contant betalen regelt u via uw bank of een postagentschap

Via uw bank of een postagentschap kunt u contant geld laten overmaken aan GBLT. Hier zijn kosten aan verbonden die verschillen per bank of postagentschap.

Betaal op tijd

U heeft twee maanden vanaf de datum op het aanslagbiljet om het aanslagbedrag te betalen.