Regels voor betalen in delen

Op deze pagina vindt u de regels en voorwaarden voor het betalen in delen met automatische incasso. 

GBLT schrijft af in tien gelijke delen

Geeft u de toestemming om automatisch in delen te betalen voordat de vervaldatum van uw belastingaanslag is verstreken? Dan schrijft GBLT in tien gelijke delen van uw bankrekening af. 

Geeft u de toestemming om automatisch in delen te betalen af nadat de vervaldatum van de belastingaanslag is verstreken? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in het overgebleven aantal delen van uw bankrekening af. Dat is dus minder dan tien delen.
Hoeveel delen precies, hangt af van het moment dat uw toestemming om automatisch in delen betalen is verwerkt. Vanaf de volgende aanslag schrijven we wel in tien delen af.

Bijvoorbeeld:
U heeft een belastingaanslag ontvangen die u moet betalen voor 31 december. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen op 7 januari? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in tien delen.

U heeft een belastingaanslag ontvangen die u moet betalen voor 31 december. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen op 10 februari? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in negen delen.

Automatische incasso is in deze situaties niet mogelijk

Betalen in delen via automatische incasso is niet mogelijk voor:

 • de parkeerbelasting van de gemeente Dronten. Dit bedrag moet u zelf overmaken aan GBLT.
 • belastingaanslagen met een totaalbedrag boven €4.500,- van de gemeente Zwolle. In dit geval schrijft GBLT in één keer het totaalbedrag af. Dit gebeurt in de maand na dagtekening van de belastingaanslag.
 • totaalbedragen onder de €10,00 schrijft GBLT in één keer van uw bankrekening af.

Als de afschrijving door GBLT niet lukt

Lukt het GBLT niet om van uw bankrekening af te schrijven? Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld op de rekening staat? Dan krijgt GBLT hierover bericht van uw bank. Wij sturen u dan een brief. Het bedrag dat u nog moet betalen verdelen wij over de andere delen.

Let op: Het bedrag dat u betaalt per maand wordt hoger. Kunt u daarna nog een keer niet betalen? Dan stopt de automatische incasso. Neem in deze situatie contact met ons op. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving

Bent u het niet eens met een afschrijving van GBLT? Dan kunt u via uw bank regelen dat het bedrag terug wordt gestort. Dit heet storneren. Hier heeft u 56 dagen de tijd voor.

Let op:Als u twee keer het geld terug laat storten, eindigt u het automatisch betalen in delen voor die belastingaanslag. U moet dan het openstaande bedrag in één keer betalen. We raden u daarom aan altijd eerst contact op te nemen met GBLT.

U kunt om een betalingsregeling vragen

Kunt u niet automatisch in delen betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling. We maken dan de afspraak dat u zelf in delen aan GBLT betaalt. U kunt op drie manieren een betalingsregeling aanvragen:

 • via Mijn Loket 
 • telefonisch op het nummer 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur;
 • per brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In de brief geeft u de volgende gegevens:
  • in hoeveel keer u het bedrag kunt betalen;
  • het bedrag dat u per keer kunt betalen
  • uw naam, adres, handtekening en telefoonnummer.