Hoe berekent GBLT de WOZ-waarde van woningen?

Bij de taxatie gaat GBLT uit van de waarde op de vrije markt

De waarde op de vrije markt noemen wij de waarde in het economisch verkeer. Daarbij kijkt GBLT naar de vrije verkoopwaarde van uw woning op de waardepeildatum 1 januari van vorig jaar. Dus wat zou uw woning waard zijn, als u die op de waardepeildatum zou verkopen?

De vrije verkoopwaarde van uw woning ontstaat na het vergelijken van verkoopcijfers

Wij kijken hierbij onder andere naar de kwaliteit, staat van onderhoud en de ligging van de woning. Ook kijken wij naar:

  • het type woning (vrijstaand, rij-of hoekwoning enzovoort);
  • de gebruiksoppervlakte; en
  • de oppervlakte van de grond.

Daarnaast moet GBLT ervan uitgaan dat de woning verkocht is zonder verplichtingen. Het kan direct gebruikt worden. Wij houden dus geen rekening met huur, verhuur, hypotheken enzovoort.