Het bedrijf is gestopt, wat moet ik doen?

U geeft dit door aan GBLT. 
U kunt dit regelen via Mijn Loket. U logt dan in met eHerkenning. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel