Automatisch betalen in delen na (echt)scheiding

Bij een (echt)scheiding moet er veel geregeld worden. Dit heeft ook gevolgen voor de toestemming die u aan GBLT gaf voor het automatisch betalen in dele.