Dwangbevel

U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt

U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. U regelt betalen in Mijn Loket. U kunt in één keer betalen via iDEAL. Of u betaalt in delen via automatische incasso.

U moet een dwangbevel binnen twee dagen na de datum op de brief hebben betaald

Hebben wij uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van het dwangbevel? Dan vervallen de kosten voor het dwangbevel. En kunt u het dwangbevel als niet verzonden beschouwen.

Als u niet betaalt, betekent dit extra kosten voor u en een bezoek door een deurwaarder

Het eerste dwangbevel krijgt u per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 43,- in 2020. Betaalt u niet? Dan wordt het dwangbevel opnieuw betekend. Dat noemen wij een hernieuwd bevel. Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden..

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee

Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.