Aanmaning

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt

U bent niet op tijd met betalen als u uw belastingaanslag niet of na de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de belastingaanslag staan op het aanslagbiljet. U regelt betalen in Mijn Loket. U kunt in één keer betalen via iDEAL. Of u betaalt in delen via automatische incasso.

U moet een aanmaning binnen veertien dagen na datum op de aanmaning betalen

Hebben wij uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van de aanmaning? Dan vervallen de aanmaningskosten en kunt u de aanmaning als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat.

Aan de aanmaning zijn kosten verbonden en als u niet betaalt, komen hier extra kosten bij

De aanmaningskosten hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag. Bij een te betalen bedrag:

  • tot € 454,- zijn de aanmaningskosten € 7,- in 2020.
  • boven € 454,- zijn de aanmaningskosten € 17,- in 2020.

Betaalt u niet óf niet binnen veertien dagen? Dan krijgt u een dwangbevel waar extra kosten aan zijn verbonden.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee

Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding of een betalingsregeling toezegt.

Aanmaningsbrief op tafel