Niet op tijd betalen

U heeft twee maanden vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet om het aanslagbedrag te betalen. De dag waarop het aanslagbedrag uiterlijk bij GBLT op de rekening moet staan, heet de vervaldatum. Zowel de dagtekening als de vervaldatum staan op uw aanslagbiljet.

Aanmaning

Is de betaaltermijn verstreken en u heeft niet of niet volledig betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hier zijn kosten aan verbonden. Het totaalbedrag dat op de aanmaning staat, moet u binnen veertien dagen betalen. Lees meer informatie over de aanmaning. Betaalt u het totaal bedrag niet binnen veertien dagen? Dan ontvangt u een dwangbevel.

Dwangbevel

Betaalt u het totaalbedrag dat op de aanmaning staat niet of niet volledig? Dan ontvangt u een dwangbevel. Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel. GBLT verstuurt het dwangbevel per post. Ook aan het dwangbevel zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op het dwangbevel staat, moet u binnen twee dagen betalen. Lees meer informatie over het dwangbevel. Betaalt u het totaal bedrag niet op tijd, dan ontvangt u een hernieuwd bevel.

Hernieuwd bevel

Bij een hernieuwd bevel komt er een deurwaarder van Cannock Chase langs. Cannock Chase is een deurwaarderskantoor dat namens GBLT werkt. Bent u niet aanwezig? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus. Ook aan een hernieuwd bevel zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op het hernieuwd bevel staat, moet u binnen twee dagen betalen.

Andere maatregelen

Op basis van het dwangbevel kan GBLT beslag leggen op:

  • loon, uitkering, bankrekeningen, spaarrekeningen en/of voorlopige teruggaaf;
  • roerende goederen zoals uw auto, audio- en/of videoapparatuur;
  • onroerende zaken zoals een huis, bedrijfspand en/of grond.

Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden die hoog kunnen oplopen. De maatregelen worden gebruikt om zowel uw belastingaanslag als alle kosten mee te betalen.

Een overzicht van de extra kosten als u niet op tijd betaalt

Hieronder vindt u de meest voorkomende invorderingskosten. U betaalt voor:

  • Een aanmaning voor een openstaand bedrag tot € 454,00 € 7,-;
  • Een aanmaning voor een openstaand bedrag vanaf € 454,00 € 17,-;
  • Een dwangbevel, hangt af van de hoogte van het openstaande bedrag en minimaal € 43,- en maximaal € 12.677,-;
  • Een hernieuwd bevel € 17,-;

Alle invorderingskosten vindt u in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

Invorderingsrente

Als u belastingaanslag niet op tijd betaalt, loopt GBLT rente mis. In dat geval moet u invorderingsrente betalen. U hoeft pas te betalen als de invorderingsrente meer is dan €23,-. In twee gevallen betalen wij invorderingsrente aan u:

  • Als GBLT meer dan 6 weken te laat is met het terugbetalen van de vermindering (uiteraard alleen wanneer de belastingaanslag al volledig is voldaan);
  • Als u in uw bezwaarschrift heeft verzocht om uitstel van betaling, deze niet heeft gekregen en de belastingaanslag alsnog wordt verminderd.

De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente. Lees meer over invorderingsrente.