Betalen in delen

Betaal uw belastingaanslag automatisch in delen met automatische incasso

U geeft één keer toestemming voor betalen in delen via automatische incasso. Uw toestemming geldt dan voor dit aanslagbiljet én voor aanslagbiljetten die u in de toekomst ontvangt. Voordeel is dat u op tijd betaalt en verder niets hoeft te doen. U regelt betalen in delen snel via Mijn Loket.

Inloggen Mijn Loket

Geef uw toestemming voor automatische incasso via Mijn Loket

U logt met uw DigiD in op Mijn Loket. U betaalt dan alleen automatisch voor de belastingaanslagen die op uw naam staan. Zodra wij uw toestemming voor automatische incasso hebben verwerkt, ontvangt u een bevestigingsmail. Uw toestemming en rekeningnummer kunt u op ieder moment weer wijzigen via Mijn Loket. Heeft u geen DigiD? Gebruik ons toestemmingsformulier dat u kunt opvragen per telefoon. Het toestemmingsformulier vult u in, ondertekent u en stuurt u per post naar GBLT. Het duurt minimaal twee weken voordat automatische incasso geregeld is met het toestemmingsformulier.

Het betalen in delen begint nadat wij uw toestemming hebben verwerkt

Met ingang van 2020 schrijft GBLT uw belastingaanslag in tien delen van uw bankrekening af. Geeft u de toestemming om automatisch in delen te betalen af nadat de vervaldatum van de belastingaanslag is verstreken? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in minder delen van uw bankrekening af. Hoeveel delen dat zijn, hangt af van het moment dat uw toestemming om automatisch in delen betalen is verwerkt. Bijvoorbeeld:

  • U heeft een belastingaanslag ontvangen met een dagtekening van 31 januari. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen af op 10 februari? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in tien delen.
  • U heeft een belastingaanslag ontvangen met een dagtekening van 31 januari. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen af op 10 maart? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in negen delen.

GBLT schrijft een betaaldeel af rond de 26e van de maand

Lukt het GBLT niet om van uw bankrekening af te schrijven? Dan krijgt GBLT hierover bericht van uw bank. Wij sturen u dan een brief. Het te betalen bedrag verdelen wij over de andere delen. Kunt u daarna nog een keer niet betalen? Dan stopt de automatisch incasso. Neem in deze situatie contact met ons op. U leest alle regels over automatische incasso in ons Incassoreglement.

Automatische incasso is in twee situaties niet mogelijk

Betalen in delen via automatische incasso is niet mogelijk voor belastingenaanslagen van de gemeente:

  • Dronten bij parkeerbelasting;
  • Zwolle bij belastingaanslagen met een totaalbedrag boven €4.500,-. In dit geval schrijven wij in één keer het totaalbedrag af. Dit gebeurt in de maand na dagtekening van de belastingaanslag.
Biljetten en stapeltjes muntgeld

Uw toestemming voor betalen in delen is persoonsgebonden

U betaalt alleen automatisch voor de belastingaanslagen die op uw naam staan. Komt er een belastingaanslag binnen op uw adres die niet op uw naam staat? Bijvoorbeeld op de naam van uw partner? Dan moet uw partner hiervoor zelf toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dit regelt u het snelst via Mijn Loket.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken

Toestemming voor automatische incasso regelt u via Mijn Loket. Bent u het niet eens met een afschrijving van GBLT? Dan kunt u via uw bank regelen dat het bedrag terug wordt geboekt. Dit heet storneren. Hier heeft u 56 dagen de tijd voor. Wij raden u af om dit te doen, om twee redenen:

  1. U beëindigt hiermee uw toestemming voor het betalen in delen via automatische incasso. Wilt u in de toekomst weer automatisch in delen betalen? Dan moet u deze toestemming opnieuw geven;
  2. U moet het aanslagbedrag wat nog openstaat in één keer betalen. Wij raden u aan om dit via Mijn Loket te regelen via iDEAL.